FODA – GAST

Ul. Litewska 3/4

80-719 Gdańsk

e-mail: marketing@fodagast.pl

Sprzedaż:

601 – 777 – 794

601 – 777 – 763

601 – 777 – 769

Serwis:

693 – 777 – 710

Kontakt

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę FODA GAST z siedzibą w Gdańsku (80-719), ul. Litewska 3/4 w cellu obsługii zgłoszenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).